Regulamin

Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.ambira.pl jest firma

Ambira Marek Różański

z  siedzibą:

ul. Partyzantów 26/3

19-500 Gołdap

 NIP: PL 847-106-40-96 , Regon: 519642981

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gołdapi pod numerem 3969/10.

tel. kom. - 500 088 577 (Play)

e-mail: sklep@ambira.pl, biuro@ambira.pl

 


 

§1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.ambira.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową i nazywany jest w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Zdjęcia zamieszczone w sklepie www.ambira.pl nie są własnością firmy Ambira Marek Różański i stanowią własność producentów.
 3. Osoba korzystająca z oferty sklepu internetowego www.ambira.pl, nazywana jest w dalszej części regulaminu Kupującym.
 4. Przyjmuje się, że Kupujący zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

§2. Oferta

Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.ambira.pl podawane są w PLN i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wielkości i wagi towaru i zamieszczony jest oddzielnie obok towaru. Jeżeli towar nie jest  przewożony za pośrednictwem firmy spedycyjnej i nie jest podany obok towaru, koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym.

Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej (tradycyjnej). 

Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej może się nieznacznie kolorystycznie różnić od stanu rzeczywistego, co wynika z różnych ustawień monitora.

Produkty dostępne na stronie www.ambira.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty.

 

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego lub pocztą elektroniczną (e-mail)
 3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez Sprzedającego na trwałym nośniku (e-mail)
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia zamówienia lub w przypadku zamówień płatnych przelewem w chwili zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego.
 5. Każdy towar zawiera informację o terminie realizacji zamówienia. W przypadku zmiany terminu Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania o tym Kupującego.

 

§4. Płatność

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2.  Możliwe są następujące formy płatności:

 

Przelewem - po złożeniu zamówienia, Kupujący  dokonuje przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

 

Ambira Marek Różański

ul. Partyzantów 26/3

19-500 Gołdap

nr konta: 50 1870 1045 2078 1061 7847 0001

 

 

 

 Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

 

 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. Płatność przy odbiorze dotyczy towarów dostarczanych  przez firmę spedycyjną (DHL) - nie ma takiej możliwości w przypadku korzystania z transportu producenta.
 2. Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander

 

 

 

§4. Dostawa i odbiór

 1. Dostawy realizowane są przez renomowaną firmę spedycyjną (DHL) lub transportem rekomendowanym przez producenta.
 2. Dostawa "za pobraniem" dotyczy tylko przewozu towarów przez firmy spedycyjne (nie ma takiej możliwości w przypadku korzystania z transportu producenta).

 

§5. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Wszystkie towary zakupione w sklepie www.ambira.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub importera. Sprzedawca odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi.
 3. Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary, w których dokonano modyfikacji na życzenie klienta, jak również towary o specjalnych właściwościach określonych w złożonym przez niego zamówieniu.
 5. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar na swój koszt.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź widocznych śladów użytkowania towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wynikającej stąd szkody.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu należności za towar wraz z kosztami dostawy.

 

 

 §6. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru. Jeżeli towar dostarczany jest partiami lub w częściach bieg odstąpienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania ostatniej partii lub części towaru.

3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wykorzystanie wzoru formularza (Załącznik 1) lub przez złożenie oświadczenia na  e-mail Sprzedającego.

4. Sprzedający przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób podany powyżej.

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Odstąpieniu od umowy nie podlegają towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta


§7. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

§8. Poufność danych i polityka prywatności

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego www.ambira.pl
 4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do własnych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

 

 

 

Załącznik 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ambira Marek Różański
ul. Partyzantów 26/3
19-500 Gołdap
biuro@ambira.pl 


Ja ...............................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych

rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia........................................................................

Data zawarcia umowy.....................................................,

data odbioru ..................................................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................